Nieuws

Groningen groeit

‘20.000 extra woningen nodig in Groningen’
23 januari, 2017
Er zijn in de gemeente Groningen tot en met 2030 ruim 20.000 woningen nodig. Dat meldt
wethouder stadsontwikkeling Roeland van der Schaaf in een gesprek met het Dagblad van
het Noorden. Op die manier hoopt de PvdA-politicus ‘Amsterdamse toestanden’
voorkomen.
Groningen gaat de komende drie jaar al zesduizend woningen bouwen. De gemeenteraad
gaf eind vorig jaar groen licht voor het woonprogramma 2017-2020, dat in zoveel nieuwe
huizen voorziet. Om ook aan de toekomstige vraag te voldoen, zijn er tot 2030 zeker 20.000
woningen extra nodig, meent Van der Schaaf. Het gaat om zowel koopwoningen als dure en
sociale woningen.
Gebeurt dit niet, dan vreest de wethouder een situatie zoals in Amsterdam ‘en kunnen
alleen nog mensen met veel geld en connecties in de populaire wijken terecht.’
Anders dan in de jaren negentig van de vorige eeuw zoekt Van der Schaaf de ruimte voor de
woningen niet in nieuwe wijken aan de rand van de stad, maar ziet hij meer heil in
inbreiding. “Mensen willen vooral nabij de binnenstad woningen”, aldus de wethouder. Hij
denkt vooral aan verouderde bedrijventerreinen zoals de Ulgersmaweg en de
Eemskanaalzone.
Tot de toekomstige stad-Groningers behoren onder meer jongeren, ouders en starters.
“Maar de stad is vooral een gezinsfabriek. Mensen die hier bijvoorbeeld naar toe komen om
te studeren en vervolgens hun toekomstige partner ontmoeten. En als je dan in een stad
bent die in het economisch opzicht voor de wind gaat, dan wil je hier ook blijven”, aldus Van
der Schaaf tegen het DvhN.
https://architectenweb.nl/nieuws/artikel.aspx?ID=40346

Meer inwoners

Dik tien procent meer inwoners voorspeld
Het aantal inwoners van Leidschendam-Voorburg zal tussen nu en 2030 met zo’n 7500
toenemen. Dat heeft het Centraal bureau voor de statistiek (CBS) berekend.
Volgens het CBS groeit de Nederlandse bevolking naar 18 miljoen in 2030. De groei zal voor 75
procent plaatsvinden in de vier grote steden en de middelgrote steden.
De groei in de steden bestaat vooral uit jonge mensen. Het al bestaande woningtekort in de
steden zal toenemen. Bovendien komen er veel meer één-persoons huishoudens. De vraag naar
onderwijs stijgt.
Het aantal ouderen in de steden neemt met 4 procent toe tot 17 procent van de totale stedelijke
bevolking. Dat leidt tot meer vraag naar zorg en aangepaste woningen.
Het platteland vergrijst. Daar verdwijnen ook scholen. Twintig procent van de gemeenten ziet het
aantal inwoners tot 2030 dalen.
De bevolkingsgroei in Leidschendam-Voorburg komt uit op 10,3 procent. In Den Haag is dat 13
procent, Pijnacker-Nootdorp haalt 16,4 procent en Rijswijk spant de kroon met 34,3 procent
bevolkingsgroei tussen nu en 2030. In Voorschoten neemt het aantal inwoners met 2,7 procent
toe. Zoetermeer (-2,1 procent) en Wassenaar (-3,1 procent) krimpen.
Waar alle nieuwe inwoners van Leidschendam-Voorburg moeten gaan wonen is een grote vraag.
De gemeente heeft nauwelijks bouwruimte. Er liggen nu zo’n 25 bouwplannen, goed voor 1350
woningen. Op termijn zou dat aantal kunnen stijgen naar circa 2000.

Dik tien procent meer inwoners voorspeld

Landbouwgrond stijgt verder in waarde

Landbouwgrond stijgt verder in waarde
De grondprijzen zijn in 2016 verder gestegen, zo meldde de NVM en het kadaster. De
gemiddelde stijging van grond kwam uit op 5%. Met name akkerbouwgrond liep op in prijs:
8% meer dan in 2015. De gemiddelde grondprijs steeg van € 55.200 naar € 57.900 per
hectare. Een belangrijke reden voor de stijging van de grondprijs is de lage rente. Bedrijven
kunnen goedkoper geld lenen om grond te kopen en doen dat dus ook op grote schaal.
De verdiencapaciteit is toegenomen
Door de lage rente is de verdiencapaciteit van met name akkerbouwbedrijven toegenomen. De
opbrengsten van een gemiddeld akkerbouwbedrijf schommelen tussen € 289.00 en € 365.000.
De kosten zijn al circa vijf jaar constant rond € 210.000 per bedrijf. Per akkerbouwbedrijf ligt
de winst gemiddeld rond € 97.000 tegenover € 75.000 per melkveebedrijf.
De pachtprijzen stijgen
De lage rente trekt ook investeerders aan die de grond verpachten en daardoor een hoger
rendement realiseren dan dat zij het geld op een spaarrekening laten staan. De pachtprijzen
laten bovendien ook een stijging zien. De hogere verdiencapaciteit speelt hier natuurlijk een
grote rol.
Een stijging van de grondprijs met 14%
Er zijn ook gebieden in Nederland waar de grondprijs 14% in waarde is gestegen, zoals het
Zuidwestelijk Akkerbouwgebied. De grote prijsverschillen hangen van diverse factoren af,
waaronder ligging in de buurt van grote steden.
Bestemmingsplanwijziging laat de prijs verveelvoudigen
In de buurt van de grote steden is de kans natuurlijk groter dat er een
bestemmingsplanwijziging plaatsvindt waardoor de prijs van landbouwgrond in één klap
verveelvoudigd. De prijs van bouwgrond is immers veel hoger en biedt voor investeerders
interessante kansen om hier belastingvrij van te profiteren.
De pachtprijs zal verder stijgen
De gemiddelde pachtprijs in 2015 bedroeg € 820 per hectare voor vrije pacht. De pachtprijs
van gereguleerde pacht zal in 2016 en 2017 aanmerkelijk hoger uitkomen vanwege de
gestegen pachtnormen.
Vermogende paardenhouders
Ook de vraag van vermogende paardenhouders uit China, het Midden-Oosten en Rusland
zorgen voor een verdere prijsstijging. Nederland is een ideale uitvalsbasis en heeft een goede
positie in de paardensport. Ook de vraag naar woonboerderijen trok fors aan, zo meldde de
NVM.
Woonboerderijen zijn enorm in trek
Het toenemende consumentenvertrouwen en de lage rente zorgen voor meer transacties. De
NVM registreerde 2370 woonboerderij die in 2016 van eigenaar wisselden. In 2015 waren dit
er nog 1910. Mensen willen dus vaker op een woonboerderij wonen.
Woonboerderijen stegen 11% in prijs
Het aantal te koop staande woonboerderijen is afgelopen jaar echter fors gedaald terwijl de
vraag op peil is gebleven. Hierdoor steeg de prijs van woonboerderij in gemiddeld met 11%
tot € 424.000. De prijs van woonboerderij steeg daarmee harder dan de gemiddelde
huizenmarkt.
Grote regionale verschillen in grondprijs
Regionaal zijn de verschillen enorm groot. Zo zijn de transactieprijzen in Oost Groningen met
circa € 1500 per vierkante meter ongeveer de helft van de € 3000 per vierkante meter die
wordt betaald in de provincie Utrecht.
Interessante kansen voor investeerders in grond
Naast de stijgende opbrengsten van de grond, speelt natuurlijk ook de vraag naar bouwgrond
een grote rol. Zoals al eerder geconstateerd, zal er de komende jaren fors worden bijgebouwd
om aan de vraag naar woningen te kunnen voldoen.
De prijs van grond verdubbelde
Dit biedt interessante kansen voor investeerders in grond. De afgelopen decennia is de prijs
van grond verdubbeld. Dit biedt uit het oogpunt van spreiding interessante kansen. De prijs
van grond is in de afgelopen jaren fors gestegen. In de afgelopen 10 jaar verdubbelde de prijs
van agrarische grond.
Grond is de enige echt veilige haven
De stabiele grond prijs blijkt een belangrijke factor bij de keuze van de investering. Grond
kan nu eenmaal niet worden bijgemaakt. Dit zorgt ervoor dat de prijzen op peil blijven. Zelfs
in een situatie waarin de economische zorgen toenemen. In 2008 steeg de prijs van agrarische
grond van € 35.000 per hectare naar € 45.000 per hectare.
Een investering in grond wanneer de economie groeit of juist krimpt
Aandelen, obligaties, grondstoffen en vastgoed daalden in 2008 fors (de AEX daalde met 50%
in 2008). Dus of u nu verwacht dat de economie weer gaat aantrekken of dat u juist verwacht
dat de economie in zwaar weer terecht komt, een investering in grond kan in beide situaties
interessant zijn.

Landbouwgrond stijgt verder in waarde

Nieuws

Afspraken over sociaal wonen in LeidschendamDe gemeente Leidschendam-Voorburg, woningcorporaties Vidomes en WoonInvest, de Huurdersraad Vidomes en Huurdersvereniging Respectus ondertekenden de jaarlijkse prestatieafspraken voor het sociaal wonen. Voor de periode 2019/2022 richten de partijen zich sterk op de noodzakelijke uitbreiding van het aantal sociale huurwoningen op locaties in Leidschendam, Stompwijk en Voorburg en de verduurzaming. Verder intensiveren de partijen de goede samenwerking in het sociaal domein en de inzet voor de leefbaarheid van de buurten en wijken. Taskforce Woningbouw Om de nieuwbouwafspraken die regionaal gemaakt zijn in het Convenant “Gaten dichten regio Haaglanden” starten we met een Taskforce sociale woningbouw met deelname van de gemeente en de beide woningcorporaties. Doel van de taskforce is komen tot een versnelling van de sociale woningbouw en tot meer locaties voor sociale woningbouw.

Energietransitie
De woningcorporaties zijn een zeer belangrijke partner voor de gemeente als het gaat over het realiseren van de duurzaamheidsopgave de komende periode. In de prestatieafspraken staat dat partijen hier op wijkniveau samen mee aan de slag gaan. Zo zijn de eerste twee kansrijke wijken aangewezen om tot pilots te komen voor aardgasvrije wijken. De acties voor het nemen van energiebesparende maatregelen lopen ondertussen onverkort door. Sociaal domein Zo zijn er ook voor 2019 afspraken gemaakt over de huisvesting van kwetsbare doelgroepen. Partijen onderzoeken in 2019 de start van een gezamenlijk flatcoach project en willen samenwerken aan het veiliger en toegankelijk maken van seniorenwoningen. Juist om het langer zelfstandig wonen van senioren te stimuleren.

Leefbaarheid
Prettig wonen is heel belangrijk. Daarom hebben partijen ook afspraken gemaakt over de inzet in wijken, onderlinge afstemming en versterking van de samenwerking. Wethouder Juliëtte Bouw (Wonen) is verheugd met de nieuwe prestatieafspraken: “We kunnen onze inwoners niet langer laten wachten. Daarom zetten we ons in om nieuwbouw van sociale huurwoningen in Leidschendam-Voorburg te realiseren. Starters en jonge gezinnen moeten steeds langer wachten op een woning. Met de nieuwe taskforce met woningcorporaties gaan we stappen zetten om dat te verbeteren.” Daphne Braal (bestuurder Vidomes) is blij met de uitstekende samenwerking tussen de gemeente en de beide woningcorporaties. “Samen krijgen we meer voor elkaar dan ieder alleen. We werken graag mee aan het langer zelfstandig wonen van senioren. De pilot voor een flatcoach en de aanpak van de veiligheid en toegankelijkheid van seniorencomplexen hoort daar zeker bij.” Marianne Straks (bestuurder WoonInvest): “In een prettige samenwerking zijn we tot goede nieuwe afspraken gekomen voor de komende jaren, hier zijn we trots op. De taskforce is een goed initiatief om woningbouw aan te jagen. WoonInvestment kan weer investeren en we zijn, samen met partners, actief op zoek naar locaties om sociale huurwoningen te bouwen. Bijdragen aan de verbetering van leefbaarheid in de wijken is een steeds grotere een rol van onze huismeesters geworden. Het technisch beheer neemt af en de rol bij sociaal beheer neemt toe. Daarom steken we onze huismeesters in een nieuw jasje en zijn ze voortaan in de wijk werkzaam onder de naam wijkbeheerder.”

Bron: https://voorburgsdagblad.nl/Geld%20&%20Recht/afspraken-over-sociaal-wonen-inleidschendam-voorburg

WhatsApp +31 6 45298753