Meer inwoners

Dik tien procent meer inwoners voorspeld
Het aantal inwoners van Leidschendam-Voorburg zal tussen nu en 2030 met zo’n 7500
toenemen. Dat heeft het Centraal bureau voor de statistiek (CBS) berekend.
Volgens het CBS groeit de Nederlandse bevolking naar 18 miljoen in 2030. De groei zal voor 75
procent plaatsvinden in de vier grote steden en de middelgrote steden.
De groei in de steden bestaat vooral uit jonge mensen. Het al bestaande woningtekort in de
steden zal toenemen. Bovendien komen er veel meer één-persoons huishoudens. De vraag naar
onderwijs stijgt.
Het aantal ouderen in de steden neemt met 4 procent toe tot 17 procent van de totale stedelijke
bevolking. Dat leidt tot meer vraag naar zorg en aangepaste woningen.
Het platteland vergrijst. Daar verdwijnen ook scholen. Twintig procent van de gemeenten ziet het
aantal inwoners tot 2030 dalen.
De bevolkingsgroei in Leidschendam-Voorburg komt uit op 10,3 procent. In Den Haag is dat 13
procent, Pijnacker-Nootdorp haalt 16,4 procent en Rijswijk spant de kroon met 34,3 procent
bevolkingsgroei tussen nu en 2030. In Voorschoten neemt het aantal inwoners met 2,7 procent
toe. Zoetermeer (-2,1 procent) en Wassenaar (-3,1 procent) krimpen.
Waar alle nieuwe inwoners van Leidschendam-Voorburg moeten gaan wonen is een grote vraag.
De gemeente heeft nauwelijks bouwruimte. Er liggen nu zo’n 25 bouwplannen, goed voor 1350
woningen. Op termijn zou dat aantal kunnen stijgen naar circa 2000.

Dik tien procent meer inwoners voorspeld

WhatsApp +31 6 45298753