Nieuws

Afspraken over sociaal wonen in LeidschendamDe gemeente Leidschendam-Voorburg, woningcorporaties Vidomes en WoonInvest, de Huurdersraad Vidomes en Huurdersvereniging Respectus ondertekenden de jaarlijkse prestatieafspraken voor het sociaal wonen. Voor de periode 2019/2022 richten de partijen zich sterk op de noodzakelijke uitbreiding van het aantal sociale huurwoningen op locaties in Leidschendam, Stompwijk en Voorburg en de verduurzaming. Verder intensiveren de partijen de goede samenwerking in het sociaal domein en de inzet voor de leefbaarheid van de buurten en wijken. Taskforce Woningbouw Om de nieuwbouwafspraken die regionaal gemaakt zijn in het Convenant “Gaten dichten regio Haaglanden” starten we met een Taskforce sociale woningbouw met deelname van de gemeente en de beide woningcorporaties. Doel van de taskforce is komen tot een versnelling van de sociale woningbouw en tot meer locaties voor sociale woningbouw.

Energietransitie
De woningcorporaties zijn een zeer belangrijke partner voor de gemeente als het gaat over het realiseren van de duurzaamheidsopgave de komende periode. In de prestatieafspraken staat dat partijen hier op wijkniveau samen mee aan de slag gaan. Zo zijn de eerste twee kansrijke wijken aangewezen om tot pilots te komen voor aardgasvrije wijken. De acties voor het nemen van energiebesparende maatregelen lopen ondertussen onverkort door. Sociaal domein Zo zijn er ook voor 2019 afspraken gemaakt over de huisvesting van kwetsbare doelgroepen. Partijen onderzoeken in 2019 de start van een gezamenlijk flatcoach project en willen samenwerken aan het veiliger en toegankelijk maken van seniorenwoningen. Juist om het langer zelfstandig wonen van senioren te stimuleren.

Leefbaarheid
Prettig wonen is heel belangrijk. Daarom hebben partijen ook afspraken gemaakt over de inzet in wijken, onderlinge afstemming en versterking van de samenwerking. Wethouder Juliëtte Bouw (Wonen) is verheugd met de nieuwe prestatieafspraken: “We kunnen onze inwoners niet langer laten wachten. Daarom zetten we ons in om nieuwbouw van sociale huurwoningen in Leidschendam-Voorburg te realiseren. Starters en jonge gezinnen moeten steeds langer wachten op een woning. Met de nieuwe taskforce met woningcorporaties gaan we stappen zetten om dat te verbeteren.” Daphne Braal (bestuurder Vidomes) is blij met de uitstekende samenwerking tussen de gemeente en de beide woningcorporaties. “Samen krijgen we meer voor elkaar dan ieder alleen. We werken graag mee aan het langer zelfstandig wonen van senioren. De pilot voor een flatcoach en de aanpak van de veiligheid en toegankelijkheid van seniorencomplexen hoort daar zeker bij.” Marianne Straks (bestuurder WoonInvest): “In een prettige samenwerking zijn we tot goede nieuwe afspraken gekomen voor de komende jaren, hier zijn we trots op. De taskforce is een goed initiatief om woningbouw aan te jagen. WoonInvestment kan weer investeren en we zijn, samen met partners, actief op zoek naar locaties om sociale huurwoningen te bouwen. Bijdragen aan de verbetering van leefbaarheid in de wijken is een steeds grotere een rol van onze huismeesters geworden. Het technisch beheer neemt af en de rol bij sociaal beheer neemt toe. Daarom steken we onze huismeesters in een nieuw jasje en zijn ze voortaan in de wijk werkzaam onder de naam wijkbeheerder.”

Bron: https://voorburgsdagblad.nl/Geld%20&%20Recht/afspraken-over-sociaal-wonen-inleidschendam-voorburg

WhatsApp +31 6 45298753